Mr Mckenic® – MM3333 Plant-based Oil Spill Dispersant

Mr Mckenic® – Plant-based Oil Spill Dispersant (OSD) to nietoksyczny, ulegający biodegradacji środek do dyspergacji plam ropy oparty na substancjach pochodzenia roślinnego, których doskonałe połączenie pozwala na skuteczną dyspergację plam ropy z powierzchni zbiorników z wodą słodką, z mórz i oceanów, obszarów przybrzeżnych i temu podobnych.